Zapisy

Rekrutacja dzieci do Przedszkola „Małe Skarby” trwa przez cały rok kalendarzowy. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola. Liczba miejsc jest ograniczona.W przypadku wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wszyscy z Państwa, którzy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z dyrekcją placówki.